Artículos deRoi Fernández

O nome tradicional da localidade onde se encontra templo románico de Santo Estevo de Ribas de Miño está case esquecido na actualidade