Susana Acosta

«Levo case cen Camiños encima»

É o peregrino por excelencia. Ten 94 rutas xacobeas sobre os seus pés e nin sequera padecer o covid foi quen de detelo: «Necesito encher os pulmóns e a miña alma de camiño»