Andrés Torres Queiruga
Andrés Torres Queiruga
Andrés Torres Queiruga

Teólogo

Teólogo

Últimos artículos publicados

03 mar 2002

«Filosofía da saudade» , a obra que elevou a saudade a rango metafísico

O libro de Ramón Piñeiro entra a formar parte da Biblioteca Galega 120 Para os de fóra os estados emocionais que definen pobos e diferencian culturas funxen de ordinario como marcas que designan un carácter e orientan as posibles conductas. Pero coa función nace o perigo. LECTURAS CUALIFICADAS

ANDRÉS TORRES QUEIRUGA, teólogo e amigo persoal de Ramón Piñeiro