Avelino Ochoa
Avelino Ochoao
Avelino Ochoa

Últimos artículos publicados

26 sep 2021

De protexer a memoria de séculos

Non é que a microtoponimia, poida substituír á arqueoloxía nin á historia documentada, pero sen dúbida é un libro de autoría colectiva, transmitido por xeracións, que permite que nos acheguemos á historia

Avelino Ochoa

18 jul 2021

De que pode valer a pena ler esta columna

O Tribunal Constitucional acaba de votar o recurso interposto contra o Real Decreto lei, ratificado polo Congreso, que declarou o primeiro estado de alarma en marzo de 2020, e decidiu que non é axustado á Constitución

Avelino Ochoa