Huerta y jardín

A chuvia no mes de agosto non é chuvia, é mel e mosto