O pouso musical de Valente

Expertos na obra do poeta ourensán e universal tratan de amosar o substrato da música popular e culta que influíu nas composicións do escritor