TEMA Xavier Queipo

Últimos artículos publicados

24 jun 2016

Baleirar o fardo da memoria

Queipo retorna á narrativa cunha espléndida novela de aventuras e introspección psicolóxica que foi galardoada na última convocatoria do Premio Blanco-Amor

Ramón Nicolás