Publicidad
Publicidad

Neste tema tan importante non basta con definir. É necesario mollarse un pouco máis e ver cal é de verdade o comportamento real que tes. De aí os tres pasos que pretendemos desenvolver. Resulta imprescindible chegar a un acordo sobre o que gardan dentro de si as palabras tolerancia ou intolerancia. Pero non chega con quedar aí, repetindo no alto o que o dicionario che di e o costume de oír tanto esas dúas palabras, sen sometelas despois á realidade vital de todos os días: que xogos ou con que sutís palabras quedas cando de verdade chega o momento de ser coherente na túa vida e, no canto de ser de verdade tolerante, cambias de lentes e imaxinas sutís desculpas?

Neste 2018-19, desde La Voz de la Escuela seguiremos repasando, cunha periodicidade mensual, os grandes escritores da literatura universal, para dar continuidade ao comezado en cursos anteriores. Coa excepción de que este ano non nos limitaremos á divulgación só de grandes novelistas, senón que atenderemos tamén a grandes figuras doutros xéneros literarios, como a poesía e o teatro, que acadaron importancia e transcendencia nas letras de todo o mundo. Unha máquina de escribir, agasallo da súa nai, permitiulle evadirse dun mundo hostil no que SE sentía perdido

Publicidad

Avances, escollos e nerviosismo nas relacións entre o Reino Unido e a Unión Europea para formalizar un acordo antes de que remate o prazo establecido

Necesitamos la filosofía para hacernos resistentes a dogmatismos, nacionalismos, populismos y totalitarismos

La Voz de la Escuela

Noticia del día

Publicidad
Publicidad