• 16/03/2018, 9:21 h.
  • Os mercados dixitais

    O Día Mundial dos Dereitos do Consumidor 2018 recórdanos a necesidade de coñecer con detalle cal é o impacto que produce nas compras que poidan facer os alumnos e os coñecementos, actitudes e habilidades sociais que debe levar consigo esta nova situación dos mercados dixitais, rápidos, claros, pero que tamén teñen os seus riscos. Propomos, xa que logo, algunhas noticias instrutivas e as ligazóns correspondentes ás que se pode acudir para proceder adecuadamente.

  • John Steinbeck, el escritor proscrito

    Nos seguimos ocupando de escritores europeos y americanos que llevaron la literatura a un nivel de gran calidad. Ni la poesía ni, sobre todo, la novela actuales serían las mismas sin la aportación literaria de cada uno de ellos. De este modo queremos rendir un homenaje a su memoria y ayudar a que sean un poco mejor conocidos