• 18/01/2019, 9:17 h.
  • Novas pistas para a autoavaliación do profesor

    Na primeira páxina de hoxe ofrecemos un pequeno percorrido sobre puntos básicos que, a xuízo de expertos, marcan o nivel de calidade dos profesores en diversas partes do mundo: Singapur, Shanghai, Finlandia, Londres, os Estados Unidos? definen, entre outros, e a xuízo de expertos, esa liña indicativa da revista «Educational Leadership». E non só o nivel de calidade, senón tamén o feito significativo que se resalta no título xeral da publicación: «Os profesores convértense en líderes da súa propia aprendizaxe». Excelente noticia: algo así como converterse en propios alumnos de si mesmos.

  • O poético realismo de José Maria Eça de Queiroz

    Neste 2018-19, desde La Voz de la Escuela seguiremos repasando, cunha periodicidade mensual, os grandes escritores da literatura universal, para dar continuidade ao comezado en cursos anteriores. Coa excepción de que este ano non nos limitaremos á divulgación só de grandes novelistas, senón que atenderemos tamén a grandes figuras doutros xéneros literarios, como a poesía e o teatro, que acadaron importancia e transcendencia nas letras de todo o mundo

  • La diversidad de la vida

    Crece la preocupación por las extinciones de especies en la actualidad por el ritmo al que ourren