«Verba volant, scripta manent»: as palabras lévaas o vento e o escrito permanece
«Verba volant, scripta manent»: as palabras lévaas o vento e o escrito permanece

As palabras voan, o escrito permanece

«Verba volant, scripta manent», que dicían os latinos. Esta sentenza de que as palabras as leva o vento e o escrito permanece? valeunos para facer un resumo orientador do publicado en La Voz de la Escuela durante este primeiro trimestre do ano 2017. Non é normal volver sobre os nosos pasos, porque soa un pouco a mirarse ao espello cando hai tanto que facer e seguir adiante buscando noticias mellores e cada vez máis eficaces para que a escola integre a actualidade en todo o seu bo facer. Pero aí vai o resumo, aínda que non esquecemos o que algúns afirman: que o refrán significa, na súa orixe, exactamente o contrario: as palabras voan e chegan a todas partes e o escrito queda aburrido nas bibliotecas. En fin, non había entón Internet, que leva o escrito, tamén, a todo o mundo e con máis velocidade que a que o vento ten. Sexa como for, aí queda un arquivo, unha testemuña en retagarda ou, como dicía o velocista Usain Bolt, unha testemuña cravada, primeiro apoio firme para voar cara á marca.

¿Cuándo vivieron los neandertales de Cova Eirós?.Dous galegos, Manuel Rial e Francisco Castro, irán a Washington a restaurar o Capitolio. Quedamos só coa a noticia ou a incorporamos ao desenvolvemento persoal do alumno?
Dous galegos, Manuel Rial e Francisco Castro, irán a Washington a restaurar o Capitolio. Quedamos só coa a noticia ou a incorporamos ao desenvolvemento persoal do alumno?

As noticias, dentro dos exames

Non publicamos en primeira páxina un título que induza directamente a que deba existir un exame de noticias importantes, o cal, talvez, non estaría mal de todo. En cambio, insistimos en que, dentro dos diversos temas sociais, matemáticos, xeográficos, históricos, ambientais? que entran nos exames clásicos, figuren tamén e sempre algunhas preguntas que definen, adornan, motivan, exaltan, concretan, valoran, actualizan os xa tradicionais coñecementos que os alumnos teñen das materias, áreas e disciplinas que estudan.