De erros, erratas e simpáticas meteduras de pata

Dende o «Desván de los Monjes», pasando pola alimentación dos polos de granxa, ata unha ligazón que leva ao «viño de Cambados», os erros nas webs non son só divertidos

«Hai que ter fe para medrar»

Comenzó siendo un negocio familiar, pero actualmente su producción podría abastecer durante tres meses a una ciudad del tamaño de A Coruña. Su propietario, Xaquín López Ares, asegura que todas las ganancias se dedican a la reinversión