Paisaxes graníticas

Nas rochas da superficie desentráñanse segredos do interior da terra