«Fun un hipócrita excepcional»

Séntalle moi mal que as siglas do Partido Galeguista estean hoxe en mans, para el, espurias; e perdoa, pero non esquece

Os derradeiros ultreias de Vigo

Xaime Illa, Rufo Pérez e Francisco del Riego formaron parte hai 74 anos dunha asociación xuvenil galeguista que agora vai ser lembrada cunha viaxe en barco

En Belén se habla gallego

La Universidad de Vigo divulga la lengua vernácula en su homónima de la localidad donde nació Jesús de Nazaret y en Armenia, gracias a la cátedra Ramiro Illa Couto