Esperpento con escritor de fondo

As xestións para crear a agardada Fundación Blanco Amor fan agromar algunhas das diferenzas e situacións que alongaron a merecida homenaxe

la voz < span>ourense la voz < span>