Sábado , 24 Diciembre 2016

Artículos deRodri García

A RAG publica un adianto dun dicionario coa forma correcta dos apelidos, xa que máis de 300 están deturpados; os rexistros civís disporán deste libro para poder corrixir desviacións

Un taller de cestería de Ecos do Sur reúne a varias víctimas que han elaborado cestas con las que relatan sus historias