OBITUARIO

Bonheurs du jour

Falar de Jorge é falar dunha persoa entrañábel e discreta que gustaba das distancias curtas no trato humano