RAE

Tres alumnos de Primaria corrigen faltas ortográficas de carteles de Ourense.A celebración da Festa da Auga de Vilagarcía non é moi enxebre pero está chea de xente riquiña. Aquí non está permitido ser un toxo ou estar roncha. Hai auga a esgalla pero divírtete  con xeito, non te confíes porque pode ser unha desfeita se resbalas
A celebración da Festa da Auga de Vilagarcía non é moi enxebre pero está chea de xente riquiña. Aquí non está permitido ser un toxo ou estar roncha. Hai auga a esgalla pero divírtete con xeito, non te confíes porque pode ser unha desfeita se resbalas
YES

Estas palabras galegas necesítaas o español!

Metes ás veces palabras en galego cando falas castelán porque non atopas ningunha tan exacta para o que queres dicir? Igual o castelán podía deixarse de tanto anglicismo e buscar os seus préstamos na nosa lingua! Estas son as algunhas das nosas propostas