Novela

Baleirar o fardo da memoria

Queipo retorna á narrativa cunha espléndida novela de aventuras e introspección psicolóxica que foi galardoada na última convocatoria do Premio Blanco-Amor