Concursos para espertar a creatividade

Xaneiro é mes de poñerse as pilas despois dun primeiro trimestre que ten sempre algo de indecisión, de ver como van as cousas. Pero agora o curso vai lanzado. É tamén un momento idóneo para participar en actividades extraescolares, e entre elas hai dous concursos en marcha convocados por La Voz de Galicia: un é o Mellor Xornalista Infantil e Xuvenil e o outro o Galicia, Auga, Literatura e Rap, este coa colaboración de Viaqua. Máis veterano o primeiro, que vai pola décimo sétima edición, o segundo, que acomete a sexta, recolleu un grande éxito de participación no curso pasado. Os prazos de presentación están abertos en ambos os dous casos: o 30 de abril pecha o do Mellor Xornalista e o 8 de febreiro o de Galicia, Auga, Literatura e Rap. As bases íntegras atópanse na web www.prensaescuela.es (botón Concursos).