FERNANDO VILLAR | EFE

A voz coa forza da liberdade

Áxil, rebelde, intensa, e tamén rigorosa, ordenada e completa soa a voz de María Xosé Queizán nestas memorias, que ofrecen un percorrido vital con nome propio. Ler «Vivir a galope» é ter o luxo de coñecer a fondo a unha muller que rompeu moldes