TEMA Ría de Muros y Noia

Últimos artículos publicados

17 mar 2022

Todo é gañar

«A enquisa de Sondaxe é coherente con outras enquisas realizadas por outras entidades nos últimos anos, así que as tendencias parecen fiables»

Manuel Gago