Verdello e lama

Percorrido polo fondo da ría de Noia para avistar aves e paxaros