Os cineastas que axitan o panorama creativo

O Novo Cinema Galego consolídase como un dos eixes e valores culturais grazas a un ano cheo de éxitos e á procura dunha mirada singular, malia as eivas que aínda están por superar

X. F.