Dramática estatística

Carlos F. Coto

BARBANZA

23 mar 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

Acrise produce estragos na evolución estatística de operacións inmobiliarias de compravenda: a caída do 62% nun ano é un dato estrutural e de gran calado, digno do estudo dos sociólogos.

Aínda que é comparable coa diminución do número de vivendas construídas, hai unha diferenza propia da idiosincrasia do noso país, no que boa parte delas non se computan porque nacen da autoconstrución, é dicir, da promoción da propia vivenda, polo que o concepto de compravenda refírese exclusivamente ás vendidas por promotores inmobiliarios a terceiros e á venda de segunda man.

Hai dous elementos comúns entre vivendas construídas e vivendas vendidas, no que ao parón se refire, que son a ausencia de traballo e de crédito bancario, que levan consigo a imposibilidade de moitas familias de adquirir unha nova vivenda, pero hai que mirar outros elementos que poden ter incidencia nas dramáticas estatísticas.