Detalle do primeiro número da publicación «O Tío Marcos d'a Portela»

Nós os Nós

Una magnífica revisión a la plástica de Pepe Conde Corbal desde su vinculación a la Xeración Nós