TEMA Rafael Dieste

Últimos artículos publicados

12 may 2020
Os inicios: De esquerda a dereita, Luis Marentes, socio; Díaz Pardo e Albalat, e os socios Ánxel Vázquez e José Rey Romero. Baixo o cartel, Rosendo Díaz e á dereita, o autor do artigo, Camilo Díaz, fillos de Isaac.

Sargadelos, industria e memoria

Camilo Díaz lembra o cincuentenario, hoxe, da apertura da Planta Circular e o centenario de Isaac Díaz Pardo neste ano

camilo díaz arias de castro

08 may 2020

Memoria republicana

«Morrerei outro día», vibrante novela de Isabelle Alonso, beirea o xénero da biografía ficcional e lévanos, dende a reivindicación, da inocencia á madurez

Ramón Nicolás