«Hacemos un pop contundente»

La banda toca mañana en la sala The Star, de Carral, acompañada de Novótica y Embora. Sala The Star. Carral. Sábado. 22.30 horas. 3 euros.

Testamento hológrafo

56 anos. Santiago de Compostela. Asesor do Valedor do Pobo. Nado en Chantada.