Celaá e a lingua vehicular

Celso Currás
Celso Currás A NOSA ESCOLA

OPINIÓN

12 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

En desenvolvemento do artigo 3 da Constitución naceron, nas comunidades autónomas con lingua propia, as leis de normalización lingüística e posteriores regulamentos.

A de Galicia data do 1983, aplicada ao ensino polo vixente decreto de 2010. Destes anos son tamén as de Cataluña, País Vasco, Valencia e Baleares, aínda que foron reformadas con posterioridade. Nestas comunidades hai dúas linguas oficiais, a propia e o castelán que, de acordo coa citada Carta Magna, teñen o deber de coñecer tódolos españois.

Obxectivo esencial é conseguir que os alumnos acaden, ao final do ensino básico, igualdade de competencia lingüística nos dous idiomas oficiais, por medio de diversas estratexias. Unha delas é o equilibrio nas horas e materias impartidas en cada unha das dúas linguas. En Galicia está no 50 %, mentres que en Cataluña non chega nin ao 25 % para o castelán. Outra medida fundamental para a normalización é a utilización na clase da fala materna predominante entre os alumnos, a partir do ingreso na escola. Coincide co concepto de lingua vehicular no ensino, que é a que se emprega para comunicarse, de xeito ordinario, na aula. En Galicia decídese consultando aos pais dos alumnos de educación infantil ao inicio do curso, mentres que nas outras comunidades autónomas faise polo consello escolar ou polo equipo directivo.