Vive o presente

O «mindfulness» é unha técnica que axuda a mellorar a atención e a reducir os niveis de estrés tanto en nenos como en adultos

.

As présas, a ansiedade e o estrés son os grandes inimigos do benestar persoal, o equilibrio e a felicidade. E con todo nos empeñamos en correr e en facer moitas tarefas á vez, cantas máis mellor: dar o biberón ao bebé, teclear no ordenador e falar polo móbil, todo ao mesmo tempo, é posible. Pero para nada recomendable para nosa saúde. E, sobre todo, para a dos nosos fillos: se insistimos en embarcalos, a eles tamén, en demasiadas actividades á vez acabaranse convertendo en adultos de atención dispersa e de baixo rendemento. 

Por sorte, neste mundo tolo e acelerado no que nos toca vivir tamén existen alternativas eficaces para centrar a nosa atención no aquí e no agora e proporcionarnos un pouco de acougo. Unha delas é o mindfulness ou atención plena. Esta técnica serve para adestrar e mellorar o «músculo» da atención co obxectivo de sincronizar o que pasa ao noso ao redor co que pasa dentro de nós mesmos. É dicir, trátase de conectar cun mesmo e co que nos rodea. 

Potenciar as nosas habilidades

O mindfulness para nenos, en concreto, está tendo moitísimo éxito porque lles ofrece moitos beneficios a diferentes niveis:

Mellora a atención, a creatividade e o rendemento académico.

Ensina a concentrarse mellor e a ignorar as distraccións.

Axúdalles a regular as súas emocións, a atopar a tranquilidade e o equilibrio cando se senten enfadados, angustiados, molestos... e tamén a sentirse máis seguros.

Desenvolven a instrospección, xa que son máis conscientes do que sucede no seu interior e as emocións que viven.

Mellora as súas habilidades prosociales, como a paciencia, a empatía, a gratitude...

En definitiva, contribúe ao benestar persoal e ao desenvolvemento harmónico da personalidade. Todo iso debe animarnos a pais e nais a practicar estas técnicas cos nosos fillos... e connosco mesmos. ¡A nosa familia será moito máis feliz e relaxada!

CONECTAR CUN MESMO

¿Por onde empezar a practicar o mindfulness na casa? Pois por exemplo así:

1. Ensínalle a respirar coa barriga (a chamada respiración diafragmática). Un exercicio moi práctico é deitarse con el no chan cada un cun peluche na barriga. Os nenos divertiranse vendo como os peluches soben e baixan. Este exercicio é adecuado para cando queremos baixar o seu nivel de excitación ou ben para preparalos para irse a durmir.

2. Practica con el, sempre que poidas, actividades de atención plena. Iso significa esquecerse do teléfono móbil, de internet e de calquera outro dispositivo electrónico que dispersen a túa atención e a do teu fillo. Ensínalle a pararse un momento e a que preste atención ao que lle rodea: que se fixe no que pode oír (os ruídos dos veciños que normalmente non percibe), cheirar (a cea que se está facendo), saborear... A práctica da atención plena é moito máis relaxante si se realiza no medio natural. Nun bosque, por exemplo, hai que ficar calados e escoitar (paxaros, ras, brisa), cheirar, ver, sentir...

3. Introduce no seu día a día momentos de acougo e intimidade. Por exemplo, conversas tranquilas, afastadas de interferencias (televisión, ordenador...), para charlar acerca de como lle foi o día. Un bo momento é antes de deitarse, aproveitando que lle les un conto ou que cho le el a ti. Se é maior, o mesmo se anima a ler uns parágrafos da novela na que está nese momento.

4. De cando en vez, axúdalle a que sexa consciente dos seus actos. Por exemplo, á hora de xantar. Está engulindo os macarróns demasiado rápido?, está comendo con ansiedade? Anímalle a que saboree cada bocado con consciencia e que, simplemente, disfrute. 

5. Ensínalle a apreciar todo o que ten. A gratitude é unha fortaleza psicolóxica e un compoñente fundamental da atención plena. Os nosos fillos deben aprender a valorar o feito de ter unha familia que lle quere, todas as necesidades básicas cubertas, unha chea de xoguetes... Evita que se creen «necesidades» que en realidade non o son (o último xogo da Play, as zapatillas de marca, o smartphone de moda...)

6. Crea na casa o recanto do silencio, por exemplo, un sofá cómodo no que retirarse e estar tranquilamente facendo o que se queira pero sen ruído. Pode ser usado por calquera membro da familia e os demais deben respectalo.

Votación
6 votos

Vive o presente