Artigo 47

Carlos H. Fernández Coto
Carlos H. Fernández Coto SECCIÓN ÁUREA

BARBANZA

24 mar 2021 . Actualizado a las 19:30 h.

O artigo 47 da Constitución di expresamente que todos os españois teñen dereito a unha vivenda digna e adecuada, que os poderes públicos promoverán as condicións necesarias para facelo efectivo, e regularán o chan para impedir a especulación.

A contradición entre o que di a norma e a realidade dáse en todos os sentidos: nin se loitou contra a especulación nin todos temos acceso a unha vivenda digna.

A Constitución apróbase no 1978, xusto un ano despois de pechar a Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, un organismo que funcionou dende 1939 como promotor e construtor de vivendas a baixo prezo, tanto en réxime de arrendamento como de compravenda. Facíao ademais con total transparencia, a través da revista Hogar y arquitectura na que se publicaban os planos das vivendas que promovía e construía. Tamén con criterios de modernidade a través de arquitectos que deseñaban libremente, sen someterse as ditados do promotor privado especulador.