Hai técnicas de discusión en grupo que contribúen a evitar que só unha parte dos alumnos participen activamente nelas
Hai técnicas de discusión en grupo que contribúen a evitar que só unha parte dos alumnos participen activamente nelas

Sistemas de adestramento para falar en grupo

Na primeira páxina de La Voz de la Escuela de hoxe falamos sobre a dificultade que presenta a noticia cando só un vinte por cento dos alumnos interveñen dunha forma notable na discusión de grupo, especialmente os alumnos mellor dotados para a comunicación ou que se senten con maior coñecemento dos temas en clase. Por iso establecéronse diversos tipos de adestramento para que todos se impliquen na discusión e non só aqueles que na clase destacan máis polos seus coñecementos. A técnica de toma de decisións participativa, o xogo grupal en círculos concéntricos ou o sistema de rodas gráficas poden axudar a un bo adestramento para discutir e comunicarse coa noticia de cada día en Prensa-Escuela.

Hai varios protocolos de aprendizaxe que facilitan un achegamento enriquecedor ao estudo da noticia
Hai varios protocolos de aprendizaxe que facilitan un achegamento enriquecedor ao estudo da noticia

Os protocolos de aprendizaxe

Que sistema utilizamos na aula para decatarnos adecuadamente da achega coa que cada noticia pode enriquecer a nosa aprendizaxe? No sistema de Prensa-Escuela non se trata de utilizar moito tempo para coñecer múltiples noticias, senón de elixir aquelas que poden enriquecer os diversos temas que estudamos en cada área de ensino, e de darlles actualidade. Para que este traballo sexa máis efectivo, podemos utilizar algún dos sistemas rápidos e eficaces que xurdiron recentemente, que se poden chamar protocolos de aprendizaxe (ProA). En realidade, todo o mundo os ten e cada un aprende ao seu modo, pero tamén é útil coñecer sistemas que poden axudarnos a que a aprendizaxe sexa máis ampla e rápida. Imos intentar coñecer algunha experiencia.