La Voz de la Escuela en el CEIP As Nogais.Hai técnicas de discusión en grupo que contribúen a evitar que só unha parte dos alumnos participen activamente nelas
Hai técnicas de discusión en grupo que contribúen a evitar que só unha parte dos alumnos participen activamente nelas

Sistemas de adestramento para falar en grupo

Na primeira páxina de La Voz de la Escuela de hoxe falamos sobre a dificultade que presenta a noticia cando só un vinte por cento dos alumnos interveñen dunha forma notable na discusión de grupo, especialmente os alumnos mellor dotados para a comunicación ou que se senten con maior coñecemento dos temas en clase. Por iso establecéronse diversos tipos de adestramento para que todos se impliquen na discusión e non só aqueles que na clase destacan máis polos seus coñecementos. A técnica de toma de decisións participativa, o xogo grupal en círculos concéntricos ou o sistema de rodas gráficas poden axudar a un bo adestramento para discutir e comunicarse coa noticia de cada día en Prensa-Escuela.