Velaquí tedes unha noticia internacional que cumpre os tres íes: o que está a acontecer en Venezuela. Na foto, unha manifestación contra o seu presidente, Nicolás Maduro
Velaquí tedes unha noticia internacional que cumpre os tres íes: o que está a acontecer en Venezuela. Na foto, unha manifestación contra o seu presidente, Nicolás Maduro ZUMA Wire

O xornal sobre o pupitre

Comezamos cunha noticia que pode servirnos de base para seguir celebrando a Semana da Prensa na Escola destacando o seu sentido internacional. Isto é o que estudaron nas Xornadas Nacionais de Educación desenvolvidas en Murcia o 28 de febreiro e o 1 de marzo sobre os 17 Obxectivos do Desenvolvemento Sostible e que nos serve como introdución ao noso traballo de hoxe para orientar internacionalmente as actividades clave co xornal nas aulas. Preténdese con iso: «Garantir que todos os alumnos adquiran os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para promover o desenvolvemento sostible, os dereitos humanos, a igualdade entre sexos, a promoción dunha cultura de paz e non violencia, a cidadanía mundial, a valoración da diversidade cultural e da contribución da cultura ao desenvolvemento sostible».

A Unesco traballa para preservar as diferenzas de culturas e idiomas que fomentan a tolerancia
A Unesco traballa para preservar as diferenzas de culturas e idiomas que fomentan a tolerancia
La Voz de la Escuela

Debate sobre a lingua materna

O tema ten grande importancia en por si, especialmente nos países ou rexións nas que a comunicación entre profesores e alumnos ten unha dobre canle comunicativa: familiar e colexial. A este interese e importancia únese o feito de que as Nacións Unidas propuxeron que o 2019 sexa o Ano Internacional das Linguas Indíxenas, cuxo tema e programa presentamos na edición de La Voz de la Escuela do pasado 9 de xaneiro. Un excelente tema para o diálogo e o debate, cuxos datos iniciais sobre a súa valente historia e desenvolvemento presentamos en primeira páxina. Animádesvos a organizar un debate en clase? A continuación facilitámosvos datos, logros e dúbidas para empezar a dialogar. Palabra que si.

Visita de alumnos del colegio San Francisco a las instalaciones de La Voz de Galicia en Arousa, el año pasado con motivo de la Semana de la Prensa en la Escuela
Visita de alumnos del colegio San Francisco a las instalaciones de La Voz de Galicia en Arousa, el año pasado con motivo de la Semana de la Prensa en la Escuela

Del 11 al 15 de marzo el periódico será el protagonista en las escuelas gallegas

La primera vez que se celebró en Galicia, y en España, la Semana de la Prensa en la Escuela fue en abril de 1989. Desde entonces, año tras año, el calendario oficial del curso académico sigue reservándole un espacio en todas las aulas

O condutor da discusión dirixida facilita que cada un poida manifestar libremente o seu sentimento
O condutor da discusión dirixida facilita que cada un poida manifestar libremente o seu sentimento

Como favorecer a comunicación de sentimentos e emocións na aula

Na primeira páxina recollemos a importancia que ten a comunicación de sentimentos do alumno na aula para o seu desenvolvemento socio-emocional. Propomos unha técnica xa coñecida nos cursos sobre Prensa-Escuela para profesores e que agora aplicamos para que faciliten nas súas clases o traballo con diversas noticias que poden axudar os alumnos non só na súa aprendizaxe académica, senón tamén na emocional e social. Bo traballo.

Prensa-Escuela anova a súa páxina web

Comproba as melloras introducidas na Noticia do día, as preguntas aos científicos e aos xornalistas, os e-studos de noticias e demais recursos para traballar coa actualidade na aula

Eça de Queiroz
Eça de Queiroz

O poético realismo de José Maria Eça de Queiroz

Neste 2018-19, desde La Voz de la Escuela seguiremos repasando, cunha periodicidade mensual, os grandes escritores da literatura universal, para dar continuidade ao comezado en cursos anteriores. Coa excepción de que este ano non nos limitaremos á divulgación só de grandes novelistas, senón que atenderemos tamén a grandes figuras doutros xéneros literarios, como a poesía e o teatro, que acadaron importancia e transcendencia nas letras de todo o mundo