ONU

Traballo en equipo, equidade, disciplina, respecto polo opoñente... son algúns valores intrínsecos do deporte
Traballo en equipo, equidade, disciplina, respecto polo opoñente... son algúns valores intrínsecos do deporte
lavozdelaescuela

O deporte e a paz son socios naturais

O deporte desempeñou historicamente un papel importante en todas as sociedades, en forma de competicións deportivas, de actividades físicas ou de xogos. Pero un pode preguntarse: que ten que ver o deporte coas Nacións Unidas? Facilitamos a continuación un texto da ONU para situar adecuadamente a idea de que o deporte serve para o desenvolvemento da paz e non só como un instrumento casual. Ambos os obxectivos, paz e deporte, son claves nos obxectivos de desenvolvemento. E por iso, a súa unión fortaléceos aínda máis: http://www.un.org/es/events/sportday/