Trescentos quilómetros de (des)memoria feminina

Están, pero fragmentadas, espalladas. Ocultas. Os arquivos públicos de Galicia conteñen tamén a historia das mulleres, pero hai un ermo no que a perspectiva de xénero se refire. Así o constata un informe do Consello da Cultura: na maioría da Historia, «Anónimo» segue a ser unha muller