Una representación de las bonitas de Sande visitó el CHUO.

Arredor do meco

As Teixugueiras celebra o que se di unha festa rachada, concentrada en dous días, o da feitura do protagonista do entroido e o martes, cando se corre nun carro por todo o pobo