A lesma de Kerry

A limacha só se pode atopar en Irlanda e no noroeste na Península