O debate da dismenorrea

Jesús Sueiro Justel MEMBRO DA XUNTA DIRECTIVA DE AGAMFEC

OPINIÓN

20 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Agamfec, principal sociedade dos médicos de familia de Galicia, está asombrada polas declaracións do presidente da Sociedade de Xinecoloxía de Galicia, doutor Obispo, sobre o actual debate da dismenorrea e a súa consideración laboral.

Estamos asombrados, porque as mulleres teñen acceso a atención especializada. En tódolos casos e a tódalas especialidades sen ningún limite, sempre tendo en conta a súa situación clínica. Outro tema será o acceso ás consultas especializadas no medio privado, que cada unha as fará segundo a súa vontade e dispoñibilidade económica. Os médicos de atención primaria son especialistas en medicina familiar e comunitaria, polo que a falta de atención especializada non é tal en ningún caso.

Sentimos estrañeza pola afirmación de que nin os médicos de familia nin as matronas teñen capacidades para diagnosticar unha dismenorrea. Este tipo de afirmacións sembran confusión e desconfianza sobre os profesionais de atención primaria. Coñecer a endometriosis, e diferenciar unha dismenorrea simple doutra secundaria a patoloxías máis severas non é patrimonio de ningunha especialidade; e o seguimento das mulleres polo seu médico de familia e a matrona fai posible distinguir patoloxías banais doutras máis complexas. Sabemos interpretar a sintomatoloxía, valorar a dor e prescribir fármacos para o control do mesmo e do proceso subxacente. Tamén, loxicamente, facemos a derivación hospitalaria cando sexa necesario ou haxa dúbidas no diagnóstico, coma sempre se fai. Por desgraza, moitas veces porque non temos acceso ás probas diagnósticas necesarias dende atención primaria e levamos anos reclamándoas. Se non houbese derivacións ao hospital ¿cómo é posible que existan listas de espera?