TEMA IGE

Últimos artículos publicados

17 dic 2019
Só o 3,95 % da poboación afirma ler máis libros en galego ca en castelán

O bilingüismo colle forza en Galicia

A enquisa a fogares do IGE constata como descende a porcentaxe de persoas que fala só galego ou castelán, mentres medra a dos que se desenvolven en ambas linguas