O galego é hoxe universal, e mañá?

Camilo Nogueira AO FÍO

OPINIÓN

XOÁN A. SOLER

05 feb 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

A lingua galega formouse hai máis de mil anos, nunha progresiva separación do latín. Desde o tronco común evoluciona o galego contemporáneo aquén do Miño e máis alá do Douro na variante de Portugal. O galego-portugués expandiuse en territorios de diversos continentes: Brasil, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde ou Santo Tomé e Príncipe, e tamén na India, no Timor Oriental e en Macau en China. Na Península deixou a súa pegada seguindo os trazos da Banda Galega, a liña defensiva fronteiriza que chegaba ata Aracena. Fálase así galego en poboacións de Zamora, Salamanca e Estremadura.

Queda a pegada tamén no esplendor medieval das Cantigas de Santa María en galego, do rei Afonso X O Sabio, xa gobernante desde o centro da Península aínda que cun pé na terra como testemuña que a súa muller, Violante de Aragón, mandou ser enterrada en Allariz.

Non obstante, o declive dos séculos escuros ten consecuencias demográficas, políticas e tamén lingüísticas. Galicia era aínda en 1900 o terceiro territorio de España con máis poboación, por enriba de Cataluña, Valencia ou Madrid. En 1833 o Goberno español eliminou a Xunta do Reino de Galiza, a única que permanecía na Península. A lingua vive un longo período de persecución e desaparición dos espazos de prestixio, aínda que se mantén viva nos falantes.

Debeu chegar 1983 para a lingua de Galiza ser recoñecida como tal a partir dos debates sostidos no Parlamento galego nos primeiros anos. A Lei de Normalización Lingüística recórdanos no seu preámbulo: «O proceso histo?rico centralista acentuado no decorrer dos se?culos tivo para Galicia du?as consecuencias profundamente negativas: anula-la posibilidade de constitui?r institucio?ns propias e impedi-lo desenvolvemento da nosa cultura xenui?na cando a imprenta i?a promove-lo grande despegue das culturas modernas. Sometido a esta despersonalizacio?n poli?tica e a esta marxinacio?n cultural, o pobo galego padeceu unha progresiva depauperacio?n interna que xa no se?culo XVIII foi denunciada polos ilustrados e que, desde mediados do XIX, foi constantemente combatida por to?dolos galegos conscientes da necesidade de evita-la desintegracio?n da nosa personalidade».

As elocuentes afirmacións da Lei de Normalización Lingüística mostran como ese sinal de identidade mantido mesmo en tempos escuros debe dar pasos de futuro para manter o seu carácter universal.