Suscríbete 1 año y te regalamos 140 días gratis
Quiero la oferta

40 anos de Estatuto

OPINIÓN

Sandra Alonso

06 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Sinalaba Ramón Piñeiro que «a autonomía non é a confirmación do pasado, é a apertura dun camiño novo cara ao futuro». Logo de corenta anos de Estatuto, debemos seguir camiñando no autogoberno, no federalismo e na cogobernanza.

Cando no referendo de 1936 a cidadanía galega validou un estatuto de autonomía para Galicia na Segunda República, baseado na proposta aprobada pola asemblea de municipios galegos de 1932, abordábase o xermolo dun proxecto de autogoberno que foi abortado. Aquel estatuto chegou ao Congreso dos Deputados o 15 de xullo do 36, pero tres días despois a sublevación militar alterou o curso democrático daquel tempo. Se ben as Cortes aceptaron a tramitación da nosa carta estatutaria en febreiro de 1938, a ditadura franquista eliminou calquera forma de descentralización política durante décadas, e tivemos que esperar ata a Transición para ver cumpridas as nosas arelas de autogoberno.

Tras a ditadura, a Constitución de 1978 permitiu construír o Estado das Autonomías e un sistema político descentralizado. Certo é que o Título VIII da Constitución caracterizouse pola súa incompletitude: a través dun acordo de mínimos nas negociacións constituíntes aprazouse a concreción da forma de organización territorial do Estado, deixando abertas distintos posibles niveis de descentralización. Sería a senda de actos políticos posteriores ao texto constituínte a que realmente determinase a estrutura territorial do Estado español.