Hai días nos que perdo a esperanza e tiro a toalla. Nos que non teño gana de nada, pois só queda esperar a que pase. E hai outros días nos que me ilusiono cun pequeno proxecto, cunha cousiña de nada que, de súpeto, fai que recobre a perspectiva e a paixón por seguir vivindo como vivín sempre: sen ningunha garantía de que o que teño sexa para toda a vida. Supoño que os días nos que perdo a esperanza son os días nos que esquezo que todo é pasadío, especialmente a saúde e a felicidade. E supoño que é a nosa perspectiva persoal a que fai que decidamos considerar os momentos nos que nos sentimos ben como as memorias que constrúen as nosas vidas.

Gracias por leer La Voz de Galicia

NO TE QUEDES SOLO
CON LOS TITULARES
WEB+APP SIN LÍMITES
Lee todas las noticias en la edición digital y la aplicación, accede a contenidos exclusivos y disfruta de una lectura sin publicidad intrusiva
4,95 € /mes
Prueba 30 días gratis
Sin compromiso de permanencia
VERSIÓN PDF
Accede a todas las noticias de la web y la app, lee en PDF el periódico diario y las revistas YES, Mujer Hoy y XL Semanal, y consulta la hemeroteca
9,95 € /mes
Suscríbete
Sin compromiso de permanencia

Perspectiva propia