«Temos que seguir traballando, provocando que exista conciencia lingüística e que todos desexemos falar galego»

M. X. BLANCO RIBEIRA / LA VOZ

RIBEIRA

carmela queijeiro

Alicia Padín é a Coordinadora a Rede de Normalización Lingüística de Galicia. Considera prioritario divulgar o uso do galego, sobre todo entre os máis novos

23 nov 2020 . Actualizado a las 19:02 h.

Xa choveu, e moito, desde aqueles Séculos Escuros nos que o galego foi anulado como lingua, pero os seus efectos perduran hoxe en día. Por iso son imprescindibles as ferramentas e as iniciativas que buscan promover o seu uso, sobre todo por parte das novas xeracións. Con este fin nacía, hai unha década, a Rede de Dinamización Lingüística de Galicia, un ente vinculado á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que, desde decembro, está coordinado por Alicia Padín. Ela asume o reto mentres continúa co traballo como normalizadora que desenvolve en Ribeira desde hai 15 anos.

-Cal é a misión dun normalizador lingüístico?

-Conseguir que a xente teña conciencia lingüística, que saiba que temos un idioma que hai que defender. Para iso, ademais de tarefas de divulgación hai que levar a cabo actividades de asesoramento e de formación, pois hai persoas que non foron educadas en galego ou que proceden de países estranxeiros.

-A Rede é entón similar, pero a nivel Galicia.

-Si, do que se trata é de coordinar accións para os máis de 200 concellos que están adheridos actualmente, aos que hai que engadir diversas asociacións e fundacións. Tamén se busca que a totalidade dos municipios de Galicia formen parte dela para que a estratexia sexa común en toda a comunidade.

-Cales son esas accións que promove a Rede?

-O groso son propostas concretas de dinamización lingüística, como obras de teatro, concertos e obradoiros. Este ano hai un programa especial, xa que por mor da pandemia, a Xunta buscou unha fórmula co fin de dinamizar o sector cultural e creouse o fondo Xacobeo 21. Depende da Secretaría Xeral de Política Lingüística e tradúcese nun investimento de 1,5 millóns de euros. Son máis de mil actividades.

-Está tan enfermo o galego como para precisar deste tipo de impulsos?

-A presión por parte da lingua teito, o castelán, é moi forte, se ben é certo que, das linguas minoritarias de toda a Península, a nosa é a que máis se emprega. Sempre temos unha perspectiva moi negativa, pero non é real. Nós usamos moito o galego e estamos preparados para empregalo, aínda que si é importante traballar coas novas familias para que lles falen galego aos seus fillos. É fundamental que a lingua pase de xeración en xeración.

-Constitúen os nenos o colectivo máis vulnerable?

-Ten que existir unha transmisión interxeracional e os nenos teñen que ver o galego como o seu propio idioma. Niso é o que temos que incidir e é aí onde non podemos baixar a garda. É coma unha planta que hai que empezar a regar cando nace.

-Segue existindo unha gran diferenza entre a zona rural e a urbana?

-Por desgraza, si. O castelán fai máis presión canta máis xente se xunte, sen máis. Ao existir un intercambio de poboación maior é máis habitual que haxa ocos nos que se perda o emprego da lingua. Temos que seguir traballando, provocando que exista conciencia lingüística e que todos desexemos falar galego, porque ese é o noso gran tesouro.

-Pero aínda hai quen se resiste a empregar o galego por consideralo inferior...

-Claro que hai e non se entende. Hoxe en día, ningunha persoa culta debería atreverse a falar en público en castelán, porque sería ir contra nós mesmos e contra o noso. O dominio da lingua non vale de escusa, porque moi poucas persoas carecen de formación para non poder falalo.