De que as taxas turísticas non poden ser só para Santiago

X.A. Ochoa

AROUSA

Sandra Alonso

Se se ditase unha lei só para Compostela sería unha discriminación inxustificada para outros destinos turísticos

22 oct 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

O presidente Alfonso Rueda, o máis solvente administrativamente que houbo ata agora, indicou fai pouco que estaría disposto a propoñer unha taxa turística só para Compostela se se lle presentaba un estudio rigoroso que a xustificase. Cambia a posición radicalmente contraria que expresaba a Xunta en tempos de Marta Lois en Santiago. Pero limitar a aplicación á capitalidade galega sería un erro notorio, porque a presión turística que afronta Santiago de Compostela, -importante: os veciños foxen do Casco Vello- é menor que a que reciben vilas pequenas como O Grove, Sanxenxo ou Baiona. Porque O Grove dispón de case dez mil aloxamentos regularizados e moitos miles, digamos polisóns, sobre todo en San Vicente; Sanxenxo, vinte e cinco mil -o dobre que Santiago-; Vilanova tres mil e Vilagarcía 2.500. A finalidade das taxas turísticas é apoiar financeiramente aos concellos que soportan turismo masivo para suplir o maior gasto de atender o consumo de servizos públicos producido por turistas e excursionistas. No 2020, o concello de Barcelona elaborou un estudio no que establecía que o déficit anual que padecía derivado de atender aos turistas estaba entre os cincuenta e cinco e cento vinte e un millóns de euros e que a aplicación das taxas turísticas permitiría recuperar unha parte substancial. Publicouse, tamén, o Libro Blanco Tourism Taxes by Design, que examinou os diferentes tipos de impostos relacionados co turismo. Dos 30 países europeos, 24 aplican impostos, taxas e aranceis sobre os servizos de viaxes e turismo, con varios modelos de utilización deses ingresos fiscais para investir no desenvolvemento dun turismo sostible. Sen facer un estudio pormenorizado, concorre o paradoxo de que canto máis podente e avanzado sexa o destino, máis se paga. A ninguén lle gusta falar da fiscalidade do turismo porque levamos case un século vendo neste sector un maná, unha salvagarda económica; e desgústalle máis aos sectores liberais, que buscan solucións na rebaixa de impostos antes que na creación de gravames. Pero este Libro Branco demostra que a percepción negativa deste imposto é marxinal e o consumidor amósase inclinado a pagalo se ve unha finalidade transparente: sostibilidade, axuda á comunidade local ou preservación cultural e natural. Despois dos esforzos de Marta Lois, e dos estudios do profesor Caramés, o actual goberno do Concello de Santiago remitiu á Xunta de Galicia un expediente moi completo, cun exhaustivo informe do catedrático de Dereito Financeiro César García Novoa. Propón -e non só para Compostela-, un pago de entre 0,5 e 2,5 euros por día con pernoita ou sen ela, cun límite de seis xornadas, que se recadaría nos hoteis, nas vivendas de uso vacacional, en cámpings, nas áreas para autocaravanas, albergues e incluso aos viaxeiros que chegan en autobús. Escapa do gran problema dos coches particulares e exclúe viaxes por motivos non turísticos: saúde, deporte, estudos, traballo, etc. Santiago ingresaría cada ano case tres millóns de euros, en canto no 2022 acreditou un millón e medio de pernoitas, menos que na comarca do Salnés. A prensa recolle que os composteláns aplauden esa taxa turística. A iniciativa terá que ser transformada en Lei polo Parlamento. Se se ditase unha lei só para Santiago de Compostela sería unha discriminación inxustificada para os Concellos doutros destinos turísticos e os seus veciños. Os gobernantes do Concello de Santiago están a defender aos seus residentes, ao seu municipio e ao futuro do turismo. Parabéns, que o consigan. A ver que fan os partidos e os plenos municipais na defensa dos municipios do Salnés.