O galego: lingua propia e non só

María López Sández PROFESORA DE DIDÁCTICA DA LINGUA NA USC. ESCRITORA E INVESTIGADORA

OPINIÓN

XOÁN A. SOLER

08 mar 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Os datos respecto da evolución do uso do galego deitados recentemente polo barómetro trimestral de Sondaxe veñen subliñar as tendencias xa perceptibles nos resultados sucesivos do Instituto Galego de Estatística e doutros traballos sociolingüísticos anteriores. A perda de falantes entre a mocidade é, sen dúbida, un problema preocupante que mesmo podería, desde algunhas perspectivas, semellar irreversible, mais coido que a mudanza de tendencia é posible. O galego é, por suposto, a lingua propia de Galicia, a que os galegos e galegas crearon ao longo dos séculos e legaron aos seus descendentes ao fío das xeracións, en situacións ben complexas e hostís en moitas épocas. Mais o noso idioma é moito máis ca iso: abrazar o galego en Galicia, mesmo para quen non se educou nesta lingua, para quen vén de fóra ou medrou falando castelán, implica defender, a través deste sinal de identidade, a diversidade lingüística e cultural do mundo, identificarse cun xeito de pensar respectuoso coas minorías e as diferenzas, oporse á homoxeneización e á perda das culturas.

A mocidade amosou, en numerosas ocasións, unha meirande empatía cos contradiscursos. A súa conciencia coa crise medioambiental e o problema do cambio climático é maior cá dos máis vellos e, como consecuencia, son tamén máis conscientes da acelerada perda da diversidade biolóxica e o ritmo de extinción das especies, non comparable case a ningún outro momento da historia. Trátase dos rapaces e rapazas máis abertos da historia á diversidade en cuestións de xénero ou de orientación sexual. Implicalos tamén nun proxecto de defensa da diversidade cultural e lingüística é, sen dúbida, o único que pode reverter a perda de falantes. Somos moitos os que, coma min mesma, nos decidimos polo galego nun proceso no que mediaron reflexións ideolóxicas e a toma de conciencia histórica do que estaba a acontecer. A opción de facer do galego a nosa lingua de vida, de identidade, de escrita, foi un xeito de ir ao encontro das nosas raíces, á «lingua dos avós que temos mortos»; mais tamén un modo de entender a vida humana e asumir que esta é máis rica, interesante e feliz cando non se ve sometida a unha homoxeneización cultural esmagadora.

Se alguén criado nun contexto monolingüe como é Madrid (a escritora Rosa Montero) é quen de afirmar que unha lingua é «algo extraordinario, un dos maiores logros da mente humana, un éxito colectivo», e evocar en repetidas ocasións a deliciosa anécdota do naturalista Humboldt, quen ao atoparse co exterminio da tribo dos atures tomou o tempo e a molestia de documentar os 40 sons que reproducía un loro, último supervivente da lingua atur, ten que ser máis posible e doado para nós, cunha lingua de noso, estarmos dispostos a termar dela unha xeración máis, o que constitúe unha tarefa de todos.

A aposta decidida polo galego no ensino e na vida pública, como un acto de afirmación colectiva, é importante; mais non podemos perder de vista a centralidade do discurso que transmitimos arredor das linguas. Cómpre ilusionarmos á mocidade nunha arela colectiva e aproveitarmos a aposta europea por un posicionamento ecolingüístico que quedou posto de manifesto na Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias. Non abonda con políticas educativas á altura da demanda europea; cómpre xerar discursos sociais tamén acordes. Se fomos quen de facer que os nosos nenos e nenas se sentisen heroes na loita contra un virus, temos que ser quen de transmitirlles o orgullo de ser persoas con identidade, cunha lingua propia que, sen eles, esmorecerá sen remedio. Hai que facerlles comprender que falar galego en Galicia é o xeito de amar todas as linguas e que a perda de calquera lingua é un feito doloroso. Que tamén o inglés foi un día unha lingua do pobo e que se a lingua de Shakespeare ou Cervantes esmorecesen tamén nos doería. Mais, aquí e agora, esa postura e esa defensa pasa por falarmos galego.