Desaxustes sintomáticos dunha crise que vén?

Lourenzo Fernández Prieto
Lourenzo Fernández Prieto MAÑÁ EMPEZA HOXE

OPINIÓN

Ricardo Maldonado Rozo | Efe

23 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

O mundo anda revolto dende a pandemia. Así diría calquera das nosas avoas nadas co século pasado. O presente visto cos ollos do pasado apunta vellos sinais coñecidos. Os atascos de buques porta-contedores nos portos de Los Ángeles, ou nas canles entre océanos por desaxustes na loxística do transporte marítimo entre os centros produtores asiáticos e os consumidores americanos e europeos, son algo novo pero o que o rodea non tanto.

Todo empezou —aparentemente— coa pandemia, cando parou a produción mundial e tamén o consumo. Nin estaba previsto nin estabamos preparados. A posterior reactivación da produción e do consumo provocou eses desaxustes do transporte que agora experimenta o comercio mundial. O aumento dos prezos dos fretes é unha consecuencia inevitable e con el o incremento dos prezos dos produtos transportados. A inflación, por este e outros factores, aparece xa mes a mes como un temido —e coñecido— factor de desequilibrio económico.

O relativo desabastecemento dos consumidores non é un grande problema se non se prolonga, mesmo acrecenta o aforro familiar. Pero o desabastecemento de compoñentes para a fabricación de bens de equipo está causando efectos sorprendentes e duradeiros no caso da industria do automóbil. Estanse constatando desaxustes que xa estaban posiblemente detrás da reacción proteccionista de Trump e no brexit. O primeiro corrixiuse en parte co triunfo de Biden, pero o isolacionismo británico está aumentado os desaxustes nas illas e por extensión en Europa.