Unha muller sobrado independente

Marina Mayoral
Marina Mayoral PÁXINAS SOLTAS

OPINIÓN

ANGEL MANSO

19 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Pardo Bazán viviu nun mundo no que a inferioridade intelectual da muller era case un dogma de fe. O papel que se lle asignaba na sociedade era o do «anxo do fogar», termo acuñado nun poema por Coventry Patmore: a muller que coidaba aos seus anciáns pais, esposa submisa e nai a tempo completo. Era o que dona Emilia chamaba o «destino relativo das mulleres». Non tiña identidade propia: era sempre a filla, a esposa ou a nai de…

Don Juan Valera, no folleto Las mujeres y las academias, opúxose a que entrasen nesa institución e argumentaba así: «En la mujer quiso Dios dar al hombre una ayuda semejante a él (…) y es en la mujer pecaminosa rebeldía contra los decretos de la Providencia el afán de tornarse sobrado independiente del hombre y campar por sus respetos».

Dona Emilia nunca admitiu a inferioridade intelectual da muller nin a súa exclusiva función de anxo do fogar. O seu feminismo foi moi radical porque atacaba os principios nos que se baseaba a marxinación feminina. Repetiu en múltiples traballos e ocasións que a raíz da desigualdade estaba na falta de instrución das mulleres, nunha educación que preparaba aos homes para desempeñar postos importantes na sociedade e á muller para conseguir un marido que a mantivese, e perpetuar así o modelo de submisión.