Democracia para Europa


Ninguén discute que non son democráticas as institucións europeas. Máis ben operan á marxe da democracia, manéxanas burócratas que ninguén elixiu e dinlle aos Estados democráticos o que teñen que facer, impóñenlle ás veces graves sancións e sinálanlles camiños a seguir, aínda en contra dos programas conforme aos que foron votados de maneira democrática. Por iso nos nosos días xorden aquí e acolá correntes de pensamento que procuran endereitar o rumbo perdido da UE, acabar coa burocracia que ten confinada a democracia e construír unha cultura que dunha vez asimile que o Estado-nación é o pasado, que a el xa non se pode volver, por máis que este se negue a aceptar a política que ten que ser común, aínda non sendo a UE un Estado federal -nin sequera un Estado-. Pexadas as institucións europeas polo poder financeiro, e sendo claro que a este non lle gusta a democracia, a ninguén se lle oculta que loitar contra el é moi difícil. Pero non imposible. Fariamos ben en estar atentos aos movementos, organizacións e iniciativas que agora mesmo andan á procura en toda Europa dun verdadeiro cambio nas ideas e na política común. Un cambio a prol de transparencia, dunha descentralización que dea voz ás institucións dende o local ao nacional, un renacemento democrático das nosas cidades; que a UE sexa, como no inicio se concibiu, unha Europa dos pobos encaixada nun Estado federal que garanta a riqueza da súa diversidade. Se aquel proxecto tan ilusionante e aberto a tantas posibilidades o vemos agora sen folgos, semellante ilusión debemos ter hoxe para volvelo ao ser orixinario. Creamos unhas institucións cando era moi difícil; reformalas agora para que sirvan á súa finalidade, debe ser o máis urxente. O pesimismo é reaccionario.

Votación
18 votos

Democracia para Europa