A aplicación que reduce o contacto na hostelería de Lugo

Un pub-bar de Lugo válese da aplicación BIP que crearon dous lucenses para identificar aos seus clientes e que estes podan pedir e pagar con seguridade


lugo / la voz

Das mesas dos bares desapareceron tras o estado de alarma os panos de mesa, as cartas e todo aquilo que puidera pasar por varias mans. A tecnoloxía apresurouse para dotar á clientela de ferramentas que lle permitiran salvar as limitacións. Así foi como dous lucenses crearon a aplicación para móbiles Bar Important People (BIP), coa que dotar aos hostaleiros dun recurso co que reducir o contacto social. A cafetería Cook de Lugo vén de incorporala e xa son decenas as persoas que fan o seu pedido desde a mesa e mesmo pagan a través do móbil. «A interacción é menor, pero que desapareza o camareiro é imposible», afirma o xerente, Suso Díaz.

Gracias por leer La Voz

Suscríbete al periodismo sin límites hecho en Galicia

WEB+APP
Lee todas las noticias en la edición digital y la aplicación, accede a contenidos exclusivos y disfruta de una lectura sin publicidad intrusiva
VERSIÓN PDF
Accede a la réplica del periódico en PDF, a todas las ventajas de la suscripción WEB+APP y a la hemeroteca de La Voz desde 1882

A aplicación que reduce o contacto na hostelería de Lugo