Galicia ten dúas «Cabezas da Vaca» e ducias de «Rabos de Galo»

A memoria dos nomes dos lugares vive nos seus habitantes. E o rural nunca tivo tan pouca poboación. Para recuperar e non perder os centos de miles de topónimos e microtopónimos hai que actuar axiña. Percorremos lugares que corren perigo de extinción


Comentarios