EN PRIMEIRA PERSOA

Bergantiños, mundo de alimento oral

«(...) Pero é chegar, baixar do coche, e son os ouvidos os que comezan a traballar. Expresións, palabras e xeitos que me sorprenden. Algunhas por descoñecidas para un galegófono das Rías Baixas, e outras porque, coñecéndoas só como material de dicionario, é aquí onde descubro que están ou seguen vivas (...)»