El «Paint» se pasa al 3D

Windows acaba de estrenar su última actualización, denominada Creators Update y destinada específicamente a aquellos que utilizan el PC para crear y jugar. Analizamos sus principales novedades. ?

Imaxes dalgúns dos vídeos do Five-Minute Film Festival: Developing Global Citizens, relacionados no cadro 5, que fomentan a formación de estudantes-cidadáns globais, comunicados entre si e preocupados polo seu planeta
Imaxes dalgúns dos vídeos do Five-Minute Film Festival: Developing Global Citizens, relacionados no cadro 5, que fomentan a formación de estudantes-cidadáns globais, comunicados entre si e preocupados polo seu planeta

As noticias que chegan de lonxe

Non é fácil atopar o sentido internacional das noticias, xa que veñen de lonxe e distantes nos quedan, aínda que, ás veces, nos tocan afectivamente. É necesario traballar isto con vista, oído, olfacto, gusto e tacto, os cinco sentidos máis un que nos deixa sen fronteiras infranqueables. Dicía un filósofo africano: «Humano son porque dou conta de quen é humano». Os cinco sentidos, os cinco máis un... hainos que pór en acción sen límite, a toda presión, saltando montañas e asucando os mares.

Imaxes dalgúns dos vídeos do Five-Minute Film Festival: Developing Global Citizens, relacionados no cadro 5, que fomentan a formación de estudantes-cidadáns globais, comunicados entre si e preocupados polo seu planeta

¿Tiene una buena idea? Atomico

El fondo de inversión del creador de Skype ha salido al mercado con 725 millones en busca de firmas tecnológicas en las que invertir; «Perseguimos negocios con un buen producto», aseguran